O firmie

Firma ,,WODMEL'' powstała w 1992 roku. Prowadzimy usługi w zakresie: budowy wodociągów, kanalizacji, melioracji, oczyszczania ścieków, robót drogowych, usług transportowych, instalatorstwa gazowego, instalatorstwa elektrycznego i automatyki, oraz robót torowych na terenie całego kraju.

Dysponujemy własną bazą o powierzchni ok. 2 ha, która jest usytuowana w Wołominie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej relacji Warszawa- Tłuszcz. Teren bazy jest ogrodzony, utwardzony, monitorowany, z dostępem do mediów . Na terenie znajduję się hala  magazynowo- warsztatowa z częścią socjalną o pow. 1000 m2 oraz budynek biurowy.

W pobliżu naszej firmy mieści się bocznica kolejowa Wołomin- Słoneczna.

W chwili obecnej zatrudniamy około 80 pracowników o kwalifikacjach zgodnych z profilem działalności przedsiębiorstwa, a także kadrę kierowniczą z odpowiednim doświadczeniem w wykonawstwie. Dysponujemy własnym dużym zapleczem transportowym i sprzętowym między innymi koparki dwudrogową z możliwością pracy pod trakcją energetyczną, koparko – ładowarki, ciągniki siodłowe, wywrotki oraz samochody 6 t. z HDS-em. Posiadamy koncesję na obrót paliwami oraz cysternę do przewozu paliw poj. 10 000l.

Firma nasza może poszczycić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu prac o wysokim stopniu trudności. Roboty wykonujemy na rzecz jednostek budżetowych - Urzędy Miast i Gmin, Tramwaje Warszawskie, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia oraz dla firm i osób prywatnych. Powierzone prace wykonujemy zgodnie z zawartymi umowami, dotrzymując terminów realizacji a także żądanej przez Zamawiającego jakości robót, czego dowodem są posiadane przez nas listy referencyjne.

Firma nasza jest w pełni dyspozycyjna.

Zapraszamy do współpracy

Park maszynowy

Doświadczenie

Zatrudniamy doświadczoną kadrę, wykwalifikowaną zgodnie z profilemnaszej działalności

Jakość

Od 30 lat wykonujemy prace o wysokim stopniu trudności.

Profesjonalizm

Prace wykonujemy zgodnie z zawartymi umowami, dotrzymując terminów realizacji