Referencje

 • Budowa chłodni składowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kosowie Lackim
 • Przebudowa ul. Zwycięzców w granicach pasa drogowego polegająca na budowie peronów autobusowych i wprowadzenie stałej organizacji ruchu
 • Budowa dojść do przystanków tramwajowych wzdłuż ulicy Grochowskiej w dz. Praga Południe
 • Przebudowa ul. Międzynarodowej w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 • Świadczenie usług transportowych pojazdami samochodowymi oraz odbiór odpadów
 • Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z torowiska tramwajowego na pętli tramwajowej „Cmentarz Wolski”
 • Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych odcinkach torowiska tramwajowego na terenie m. st. Warszawy
 • Wykonanie przebudowy ul. Granicznej, skrzyżowania z ul. Borkowską oraz budowa zespołu przystanków, wykonanie odwodnienia i oświetlenia w Starej Miłosnej  w Dzielnicy Wesoła
 • Remont kanałów przeglądowych wraz z budową wewnętrznej myjni całowagonowej, zaprojektowanie i wymina rozdzielni głównej oraz zaprojektowanie i wykonanie wymiany bram w hali zajezdni  Zakładu Realizacji Przewozów „Praga” w Warszawie
 • Budowa przystanków autobusowych na ul. Conrada, Rentgena, Smocza (ZTM)
 • Wykonanie remontu budynku podstacji trakcyjnej „Witkiewicza” w Warszawie
 • Budowa przystanków autobusowych na ulicach Łabiszyńskiej i Łojewskiej (ZTM)
 • Przebudowa odwodnienia skrzyżowania ul. Annopol i Odlewniczej w zakresie zjazdu na parking Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Świadczenie usługi usuwania skutków zimy w oddziale MZA Sp. Z o.o. 2018/2019
 • Zaprojektowanie oraz wybudowanie przewodu wodociągowego w ciągu ulicy Al. J. Piłsudskiego oraz budowa przyłącza wodociągowego ( Marki)
 • Termomodernizacja budynku kościoła przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44 w Wołominie
 • Odbudowa Hali OT1 na  terenie Oddziału Przewozów R1 „Woronicza”, w tym wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych (MZA)
 • Przebudowa torowiska tramwajowego na Rondzie Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Rozbudowa zakładu w zakresie rozbioru, konfekcjonowania, magazynowania mięsa wołowego, pomieszczeń technicznych, socjalnych, myjni samochodów chłodni wraz z infrastrukturą w Kosowie Lackim
 • Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych odcinkach torowiska tramwajowego na terenie m.st. Warszawy
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu części terenu pod stację regazyfikacji LNG w Kosowie Lackim
 • Wykonanie przyłączeń odwodnienia torowiska tramwajowego do miejskiej kanalizacji (ogólnospławnej lub deszczowej) na terenie m.st. Warszawy
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przyłącza wodociągowego do budynku portierni Zakładu Realizacji Przewozów „Żoliborz” ul. Zgrupowania AK Kampinos”10 w Warszawie
 • Roboty budowlane na inwestycji"Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku II węzeł "Kobyłka"(bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."
 • Wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej wraz z układem drogowym w ciągu al. Solidarności na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej oraz trasy tramwajowej w ciągu ul. Targowej na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Białostockiej w Warszawie
 • Roboty budowlane na inwestycji"Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku II węzeł "Kobyłka"(bez węzła) do węzła "Radzymin Płd."
 • Wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej wraz z układem drogowym w ciągu al. Solidarności na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej oraz trasy tramwajowej w ciągu ul. Targowej na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Białostockiej w Warszawie

​​​​

Doświadczenie

Zatrudniamy doświadczoną kadrę, wykwalifikowaną zgodnie z profilemnaszej działalności

Jakość

Od 30 lat wykonujemy prace o wysokim stopniu trudności.

Profesjonalizm

Prace wykonujemy zgodnie z zawartymi umowami, dotrzymując terminów realizacji