Sieci wodociągowe, kanalizacyjne i melioracyjne

  • Budowa sieci wodociągowych
  • Budowa przyłączy wodociągowych
  • Budowa sieci kanalizacyjnych
  • Budowa przyłączy kanalizacyjnych
  • Budowa zewnętrznych sieci przeciwpożarowych
  • Kompleksowe melioracje
  • Budowa przepustów drogowych
  • Budowa zbiorników retencyjnych

Doświadczenie

Zatrudniamy doświadczoną kadrę, wykwalifikowaną zgodnie z profilemnaszej działalności

Jakość

Od 30 lat wykonujemy prace o wysokim stopniu trudności.

Profesjonalizm

Prace wykonujemy zgodnie z zawartymi umowami, dotrzymując terminów realizacji