Roboty drogowe i torowe

  • Nawierzchnie z prefabrykatów (ulice, place, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)
  • Nawierzchnie tymczasowe (drogi dojazdowe)
  • Budowa torowisk tramwajowych
  • Podbijanie torów
  • Budowa przystanków tramwajowych

Doświadczenie

Zatrudniamy doświadczoną kadrę, wykwalifikowaną zgodnie z profilemnaszej działalności

Jakość

Od 30 lat wykonujemy prace o wysokim stopniu trudności.

Profesjonalizm

Prace wykonujemy zgodnie z zawartymi umowami, dotrzymując terminów realizacji